Szakterület

Az Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatásokat az 586/2003. törvénytári számú ügyvédi törvény és az egyéni vállalkozásról szóló 455/1991. törvénytári számú módosított és kiegészített mindenkori hatályos törvény ( egyéni vállalkozói törvény ) szerint nyújt.

Ügyvédként jogi tanácsadást nyújtok és mindenre kiterjedő jogi képviselet ellátását biztosítom (általános ügyvédi praxis), az alábbi jogterületekre specializálódtam:

Vadászjog:

 • vadászszervezetek alapítása és bejegyezése
 • vadászterületté nyilvánítás és a vadászterületté nyilvánított területek határainak változtatása
 • önálló fácángazdálkodássá és apróvad-gazdálkodássá nyilvánítás
 • vadászterületrész önálló fácángazdálkodássá és apróvad-gazdálkodássá nyilvánításának jóváhagyása
 • vadászatra alkalmas földterületek tulajdonosai gyűlésének előkészítése
 • tulajdonosi szerződések és vadászterületek használatáról szóló szerződések megírása,
 • vadászati károk, vadkár, vadban okozott károk
 • jogi képviselet ellátása közigazgatási és bírósági eljárásokban

Közigazgatási jog :

 • földtulajdonosok társulásaival kapcsolatos jog
 • telekkönyvi jog (telekkönyvi változások, …)
 • építési eljárás
 • szabálysértési eljárás és egyéb jogsértési eljárások
 • közigazgatási hatóságok előtti képviselet ellátása
 • közigazgatási eljárás elhúzódásának kiküszöbölése
 • jogorvoslati eszközök benyújtása, ideértve a közigazgatási kereseteket és az azokkal indított eljárásban való képviselet ellátása

Polgári jog:

 • személyiségi jogok védelme (ideértve a nem vagyoni károk megtérítését)
 • tulajdonjog védelme (elbirtoklás, illegális építmények …)
 • osztott közös tulajdon (megszüntetése és felosztása )
 • házastársak vagyonközössége (vagyonmegosztás a házassági életközösség fennállása alatt, házastársi közös vagyon megosztása)
 • zálog- és visszatartási jog
 • ingatlan-nyilvántartási eljárás
 • öröklési jog (végrendeletek, kitagadási okiratok, jogos örökös védelme )
 • kötelezettségek teljesítésének biztosítása
 • szerződések megírása (adásvételi, ajándékozási szerződések, vállalkozási szerződések, bérleti szerződések …)
 • ingatlan-átruházási szerződések ügyvédi hitelesítése hitelesítési záradékkal
 • kártérítések (egészségkárosodás, vagyoni károsodás, jó hírnéven esett csorba ) és jogalap nélküli gazdagodás
 • kereseti kérelmek megírása és az elsőfokú, másodfokú és harmadfokú bíróságok előtti képviselet
 • jogi képviselet végrehajtási eljárásban

Családjog:

 • házasság felbontása
 • szülői jogok és kötelességek rendezése
 • rokontartás
 • apaság elismerése és megtagadása
 • örökbefogadás
 • egyezségek, keresetlevelek megírása és az elsőfokú, másodfokú és harmadfokú bíróságok előtti képviselet

Munkajog:

 • munkajogviszonyok létesítése, módosítása és megszűnése
 • munka-és menedzserszerződések megírása
 • munkaviszony módosításokkal kapcsolatos megállapodások megírása,
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogszerviz (megállapodás, felmondás, munkaviszony azonnali hatályú felmondása),
 • munkaviszony jogellenes megszüntetéséből eredő igények
 • kártérítési felelősség ( anyagi felelősség a rábízott dologban történt hiány miatt, …)
 • munkaviszonyon kívüli jogviszonyban történő munkavállalásra irányuló megállapodások
 • szerződések, megállapodások, keresetlevelek megírása és az elsőfokú, másodfokú és harmadfokú bíróságok előtti képviselet

Kereskedelmi jog:

 • cégjegyzék
 • tisztességtelen verseny ellen való védekezés
 • gazdasági társaságok és szövetkezetek alapítása
 • változásbejegyzések a cégjegyzékbe és az egyéni vállalkozók nyilvántartásába
 • cégbíróság és vállalkozói hivatal előtti képviselet
 • szerződések megírása (szállítási, vállalkozási szerződések …)
 • követelésbehajtás
 • kötelezettségek teljesítésének biztosítása
 • követelésbeszámítás
 • kártérítés
 • csődeljárás és szerkezetátalakítás ( csődnyitási kérelem, követelések bejelentése, képviselet hitelezői gyűlésen, …)
 • szerződések, megállapodások, keresetlevelek megírása és az elsőfokú, másodfokú és harmadfokú bíróságok előtti képviselet

Büntetőjog:

 • bűnvádi feljelentések megírása
 • büntetőjogi védelem a büntetőeljárás valamennyi szakaszában
 • sértett jogi képviseletének ellátása a bűntető pert követő kártérítési perben
 • kérelmek megírása és rendes és rendkívüli jogorvoslati eszközök benyújtása

Minden jog fenntartva - www.advokathorvath.sk
Web fejlesztés GRANDIOSOFT
Asztali verzió
Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ
EGYETÉRTEK